želja srca

O ti , duso smirena , vrati se Gospodaru svome zadovaljna , a i On tobom zadovaljan , pa udji medju robove Moje , i udji u dzennet Moj ! El-Fedzr 27,28,29,30

09.04.2013.

***

Ima  nešto i u ćutanju.Nisu uvijek riječi one koje bi sve rekle.Svako priča sa svojom tišinom...a tišina kaže sve !!!!

želja srca